logo
border-address-top
Dr. Heidi Kesteloot
Dr. Mireille Van den Steen
Dr. Frédéric Marechal

Beigemsesteenweg 304
1852 Beigem
border-address-bottom

Info voor patiënten

 Voor wat kunt u bij ons terecht?

 • Alle vragen of problemen i.v.m. uw gezondheid
 • Indien nodig een gerichte verwijzing naar een specialist
 • Bijhouden GMD (Globaal Medisch Dossier)
 • Gezondheids check-up en preventie
 • Sportgeneeskunde (sportletsels, taping, infiltraties, …)
 • Bloednames
 • Elektrocardiogram (hartonderzoek)
 • Spirometrie (longonderzoek)
 • pre-operatieve onderzoeken
 • Begeleiding chronische ziektes (astma, suikerziekte, hartziekten, hoge bloeddruk, …)
 • Gynaecologie, anticonceptie, begeleiding van de zwangerschap
 • Vaccinaties kinderen & volwassenen
 • Reisadvies
 • Wratten en andere huidletsels
 • Kleine ingrepen (wegsnijden huidletsels, infiltratie’s, hechting snijwonden, andere wondverzorging, …)
 • Vragen bij belangrijke overgangsmomenten in het leven
 • Alle vragen rond het levenseinde

Wachtdienst

 • Als u na 19u op weekdagen of in het weekend een dringend probleem heeft kan u de huisartsenwachtdienst bereiken op het nr. 1733.
 • www.huisartsenwachtpostnwb.be

GMD

 • In Globaal Medisch Dossier worden alle medische gegevens bijgehouden. Alle consultaties bij specialisten, laboresultaten en andere  onderzoeken worden hierin verzameld. Al deze informatie wordt hier gecentraliseerd zodat we de best mogelijke zorg kunnen bieden voor elke individuele patiënt. Wanneer u in deze praktijk een GMD afsluit betaalt u 30% minder remgeld bij elk van de artsen van de praktijk.
 
Onze huisregels
 
Voorschriften en attesten
 • Vanaf 1/09/'15 worden deze enkel via een consultatie afgeleverd. Vraag dus voldoende voorschriften tijdens de consultatie tot een volgende afgesproken controleraadpleging. Er kunnen dus telefonisch geen voorschriften of attesten meer aangevraagd worden, de Orde der Artsen verbiedt ons dit.
Telefoon
 • Voor afspraken en inlichtingen bel je liefst tijdens uren dat het secretariaat open is: van 8u-12u en van 15u-19u.
 • In de namiddag leggen de artsen huisbezoeken af , gelieve dan enkel te bellen voor dringende medische gevallen.
 • Hou telefoongesprekken met de artsen kort. We geven graag uitgebreider advies op een raadpleging.

   Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 
  9u-12u  Dr. Kesteloot
  Dr. Van Den Steen
  Dr. Marechal
  Dr. Kesteloot 
  Dr. Van Den Steen
  Dr. Kesteloot
  Dr. Van Den Steen
  Dr. Marechal
  Dr. Kesteloot
  Dr. Van Den Steen
  Dr. Marechal
  Dr. Kesteloot
  Dr. Van den Steen
  Dr. Marechal
  12u-16u00 / / / / /
  16u00-19uDr. Kesteloot
  Dr. Van Den Steen
  Dr. Marechal
  Dr. Kesteloot
  Dr. Marechal
  Dr. Van Den Steen
  Dr. Marechal
  Dr. Kesteloot

  Dr. Van Den Steen
  Dr. Marechal


Afspraken
 • Gelieve deze zoveel mogelijk online te boeken.
 • Voor afspraken voor meerdere personen boek je 1 afspraak per persoon.
 • Komt u voor een langer gesprek voor een ernstige problematiek of een speciale ingreep, vermeld dit dan tijdens het maken van de afspraak. Zo kan voldoende tijd voorzien worden.
 • probeer stipt te zijn en laat steeds iets weten indien u verhinderd of te laat zal zijn.
Huisbezoeken
 • Deze zijn voorbehouden voor ernstig zieke of minder mobiele mensen. Op de consultaties hebben we je volledig dossier en medisch materiaal bij de hand en kan er betere medische zorg geboden worden.
 • Gelieve deze aan te vragen voor 10u.
 • Bij dringende huisbezoeken zal de arts die zich het snelst kan vrijmaken op huisbezoek komen.
 • We kunnen enkel huisbezoeken voorzien in Grimbergen, Beigem en Humbeek.

Patiëntenstop 

 • Er geldt een algemene patiëntenstop voor onze praktijk.

Ligging

Beigemsesteenweg 304, 1852 Beigem (Grimbergen)


Grotere kaart weergeven

Personen die misbruik maken van deze agenda worden opgespoord en gerechtelijk vervolgd.
Alle patiëntgegevens zijn vertrouwelijk en worden enkel door de behandelende geneesheer gebruikt.

Agenda en website Sanmax ©