Afspraken

Gelieve afspraken zoveel mogelijk online te boeken, of telefonisch voor 12 uur aan te vragen.

Gelieve na 12 uur enkel nog voor 'dringende' vragen, consultaties of huisbezoeken te bellenof als de dokter het U vroeg . 

Enkele vuistregels bij het maken van een afspraak:

   - Indien u voor meerdere personen een consultatie wenst, gelieve dan ook een afspraak per persoon te boeken.

   - Een afspraak duurt 15 min; indien u meerdere problemen wil bespreken of onderzoeken, gelieve dan een nieuwe               afspraak te maken zodat patiënten na u niet moeten wachten: maximum 2 medische problemen per consultatie!

   - Gelieve 5 min op voorhand aanwezig te zijn en uw ID-kaart steeds mee te nemen.

   - Indien u verhinderd bent of later zal zijn,  gelieve dan tijdig te verwittigen. Afspraken kunnen tot 4 uur ervoor online           geannuleerd worden. Indien U niet op uw afspraak aanwezig bent zonder verwittiging zal die bij een volgende  

     consultatie aangerekend worden, indien meer dan 2 keer niet komen opdagen wordt U verwijderd uit het  

     patientenbestand en zal U een nieuwe huisarts moeten zoeken. 

Huisbezoeken

Huisbezoeken dienen enkel voor patiënten die zich onmogelijk kunnen verplaatsen naar de praktijk.

Indien niet dringend moeten ze voor 10 uur aangevraagd worden voor die dag zelf.

Huisbezoeken worden enkel nog gedaan in Beigem, Grimbergen en Humbeek.

Voorschriften en attesten

Voorschriften en attesten kunnen niet telefonisch of per mail aangevraagd worden; u moet hiervoor een afspraak maken.

Indien dringend een voorschrift nodig of tekort gelieve te mailen en niet te telefoneren daarvoor!

Voor chronische medicatie worden steeds voorschriften voor 3 maanden voorzien op consultatie.